Punk rock pozytyw

by Regres

/
1.
00:36
2.
01:36
3.
4.
01:22
5.
02:34
6.
01:32
7.
01:24
8.
9.
01:35
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
02:12

about

Z dedykacją dla całej niezależnej sceny hc/punk, idei straight edge, wszystkich organizacji broniących praw ludzi, zwierząt i Matki Ziemi, dla wszystkich przejawów pozytywności w tym świecie. Dla naszych przyjaciół i znajomych, a przede wszystkim dla Ciebie…

***

We dedicate this to the whole independent hc/punk stage, the straight edge idea, all organistations fighting for the rights of men, animals and protection of Mother Earth, to each and every positive symptom in the world, to our friends and acquaintances, and first of all, to you…

credits

released February 1, 2003

Refuse Records #024, refuserecords.prv.pl

tags

license

all rights reserved

about

Regres Częstochowa, Poland

Anti-fascist, anti-homophobic, anti-sexist, independent hardcore punk band since 1999.

contact / help

Contact Regres

Streaming and
Download help

Track Name: Moja droga
Wiesz ciągle to czuję
To uczucie w moim sercu
Rewolucja w moim życiu
Chcę mieć zawsze rozczochrane myśli
Moja droga – czy twoja też?
Czy pójdziesz ze mną nawet kiedy będzie padać duży deszcz
Punk rock to pozytyw!

***

My way

You know what I feel
The feeling in my heart
Revolution in my heart
I always want to have
An uneven mind
My way – is it also yours?
Will you follow me when the rain is falling?
Punk rock is positive!
Track Name: Koniec zmartwień
Czasami też mam tego wszystkiego dosyć
Życie wciąż się komplikuje
Czasami też się boję
Jutro – co przyniesie nowego?
Życie ma wiele dróg
Warto szukać pozytywnej aż do bólu
Nigdy nie jest tak by nie mogło być gorzej
Pomyśl o tych wszystkich najpiękniejszych chwilach
Koniec zmartwień

***

No more worries

Sometimes I am afraid, too, you know
Life get so complicated all the time
And it is sometimes too much
What will tomorrow bring?
There are so many walks of life
Take pains to find a positive way
It can always get worse
Think of all the pleasant moments
No more worries
Track Name: Te słowa
Być może to jest dla ciebie głupie
Ale to jest to za czym tak tęsknię
To nie jest nowy tekst o jedności
Po prostu przyjaźń ty i ja
Te słowa i twoje oczy
Wiesz dokładnie tak jak teraz jest
I wiem że warto choćby dla tych chwil
… wiem że warto żyć dla tych chwil
… kocham to

***

The words

It might be silly for you
But I miss it
It ain`t no anthem of unity
It is just friendship you and me
The words and your eyes
It is how it is
And I know life is worth living
And I know life is worth living for these moments
And I know life is worth living – I love it
Track Name: Życie 2
Ja cały czas próbuję wzbić się w górę
I ciągle tak samo ktoś œściąga mnie na ziemię
Życie nas nie rozpieszcza
Ciągle napotykamy przeszkody
Codziennie próbują nas złapać
Ale idziemy dalej swoją drogą
Punk wolny od polityki
Co to za brednie?
Dopóki będę patrzeć im na ręce
Będę wiedział co robią ze mną
To jest ciągle o tym samym
O tym co jest dla mnie tak bardzo ważne
Życie – to co we mnie i w Tobie
Mimo porażek pełne pozytywu
Marzenia choć nie zawsze się spełniają
Dopóki są dotąd jesteśmy
Marzenia choć nie zawsze
To czasami można je uchwycić

***

Life II

You know I am really trying to get to the top
And all the time somebody gets me down
Life doesn`t pamper us
There are obstacles on our way
Everyday they try to stop us
But we go on our way
Dreams don`t always come true
But we are as long as we have them
Not always but sometimes you can
Live up to your dreams
Politics free punk this is rubbish
As long as I am watching them
I know what they are doing to me
It is about the same thing all the time about what is important for me
Life – what`s inside me and you
Despite the losses full of the good thing
Track Name: Ponad
Możecie ustanawiać nam prawa
Wytaczać nowe granice
Ale ta scena jest ponad waszymi politycznymi wpływami
Nie ma różnicy skąd pochodzimy
Religia tu znikają wasze podziały
Jesteśmy dzieciakami którzy tu przyszli
Nie burzyć lecz tworzyć
Mam tu tylu przyjaciół
Tyle pięknych zdarzeń
Jakby to było świetnie gdyby dzieciaki
Żyły normalnie w Palestynie czy Izraelu
Tak!!! Zapamiętaj – przyjaźń
I schowaj swoje zasady
Tak!!! Zapamiętaj – przyjaźń
I schowaj swoje prawa
Zostaw nas w spokoju

***

Beyond

You may make the law
And set borders
But our stage is beyond political influences
It doesn`t matter where we come from
The differences disappear
We are the kids who have come
To build not to destroy
I have so many friends
So many nice memories
Wouldn`t it be great
If we could live normally in every country
Yes!!! Remember – friendship
Don`t care about your law
Yes!!! Remember – friendship
Don`t care about your rules
Leave us alone
Track Name: Deka
Kiedy patrzę się na dzieciaki
Włóczące się po mojej ulicy
Zbuntowani w każdy piątek
Zalani winami myślą że tworzą rewolucję
Chcę krzyczeć to nie jest żadna pieprzona rewolucja
Nic odkrywczego wielu przeszło już tą drogę
Zmień to!
Rozwal schemat!
Nie marnuj czasu!
A ja chcę złapać i wykorzystać każdą chwilę swojego życia
Mam dwadzieścia parę lat i wciąż jestem pełen chęci i zapału
Choć czasami zagubiony, zanudzony wciąż szukam swojej drogi
Ale przede wszystkim nie marnuję chwili idąc pijanym przez swoje życie
Zmień to!
Rozwal schemat!
Nie marnuj czasu!

***

Deka

When I see the kids
Going down my street
Rebelled every friday
Drunk with wine they
Think it`s their revolution
I want to shout this is no fucking revolution
Nothing new, many have already been through this
Change it!!!
Change the scheme!!!
Don`t waste your time!!!
I want to seize each and every moment of my life
I am twenty and something and I am full of willing
Lost and bored I am still looking for my way
And first of all I don`t waste my life walking drunk all the way
Track Name: Na tej drodze
I znów wkraczamy do akcji
To jest to co tak bardzo kocham
Znów jesteśmy tutaj razem
To jest to za czym tak bardzo tęsknię
Nie stójmy w miejscu
Niech każdy wniesie tu coœ od siebie
Pewnie te słowa już kiedyœ słyszałeś
Ale jak widzisz nic się nie zmieniło
Może teraz
Czy chcesz spróbować
Może teraz
Tak czuję przypływ pozytywu
Tę scenę tworzymy wszyscy razem
Każdy wnosi tu coœ od siebie
Podaję Ci rękę i chcę być tu zawsze z Tobą
Na tej drodze
I znów wkraczamy do akcji
To jest to co tak bardzo kocham
Znów jesteśmy wszyscy razem
To jest to za czym tak tęsknię
Hard core to nie tylko muzyka
To przede wszystkim Twoja postawa
To wiara w marzenia w drugiego człowieka
Kiedy to będzie wszystko się uda
Może teraz
Czy chcesz spróbować
Może teraz
Tak czuję przypływ pozytywu…

***

On the way

Here we are again
This is what I love so much
We are here together again
This is what I miss so much
Move it, everybody
Give a piece of yourselves
You must have heard these words
But nothing has changed
Maybe now?
Do you wanna try?
Maybe now?
Yes, I feel the positive flow
We make this stage all together
Everybody gives a piece of themselves
I give you my hand and I want to be with you on the way
You know hard core is not only music
It is your attitude first of all
It is believing in other people`s dream
If it is this way we will manage
Track Name: Homofobia
Ona mi się podoba
I to jest dla mnie normalne
Tak! Ona mi się podoba
Ale to nie jest to o czym ty myślisz
Nie traktuje Jej i mnie jak przedmiot
Seksistowskie pożądanie to nie jest to
Chłopaki stoją i wybierają ofiarę
Jak im powiedzieć że głupio robią?
Nie podoba mi się to co o nas mówisz – więc zmądrzej
On mu się podoba
I to jest dla mnie normalne
Tak! On mu się podoba
Czemu to wzbudza w tobie agresję
Trzymają się za ręce
Widzę te uśmieszki na twarzach
Wiesz miłość jest ponad wszystkim
Złam te wszystkie głupie zasady
Nie podoba mi się to co o nas mówisz – więc zmądrzej

***

Homophobia

I like her
And this is normal to me
Yes!!! I like her
But this is not what you think
Don`t treat her as if she weren`t a person
Your sexist desire is not it
Guys hunting their victims
How should I tell them it`s not right to do
I don`t like how you talk about us
I don`t like it – be smarter!!!
He likes him
And this is normal to me
Yes!!! He likes him
So why are you aggressive towards it
They hold each other`s hands
You are laughing at it
You know love is beyond it
So break all the stupid rules
Track Name: Nigdy więcej
Spójrz w moje oczy
Czy widzisz kłębiące się za nimi myśli
To co widzą nie napawa radością
I nawet twardziel zalałby się łzami
Poniżani ludzie, wiesz nigdy nie przypuszczałem
Że pochodzenie, kolor skóry mogą mieć takie znaczenie
Śmiech nie zawsze rodzi się z radości
Mając źródło w pogardzie jest nienawiścią
A ja chcę aby śmiech rodził się tylko z radości
Chcę aby nikt nie stawał się powodem czyjegoś płaczu
Możesz zerwać ze mnie moją skórę
Zobaczyć same mięśnie, krew i kości
Ale ja jestem kimś znacznie więcej
Nigdy nie zniszczysz mojej świadomości
I nie ma lepszych, nie tutaj gorszych
Tak bym chciał zniszczyć getto w twojej głowie
I wiedz że czasami jedno słowo bardziej boli niż kije i kamienie
A ja chcę aby śmiech rodził się tylko z radości
Chcę aby nikt nie stawał się powodem czyjegoś płaczu

***

Never more

Look into my eyes
Can you see the storm of thoughts behind them
They do not enjoy what they see
Even a tough guy would cry like a baby
Supressed people, I didn`t realize
The colour of your skin can matter
Laughter doesn`t always come from joy
Your laughter is hate if you laugh at something you despise
I want laughter to come from joy
I don`t want anybody to be cried over
You can rip my skin off me
See my blood and bones
But I am much more
You`ll never destroy my mind
There aren`t any better or worse
I`d really like to destroy the ghetto in my head
And somethimes a word hurts more than sticks and stones do
Track Name: Trochę miłości
Przemoc nie daje rozwiązania
Więc schowaj pięści
Nie marnuj energii
Dla nienawiści
Trochę miłoœci – czy to naprawdę aż tak wiele?
Trochę miłoœci – ja obstawiam pozytyw!
Negatywne zachowanie w społeczeństwie
To jest to co widzę na tej scenie
Mięśniaki czasem tańczą pogo
Dziewczyny zmuszone stać z tyłu
Więc daj trochę miłoœci na tę scenę

***

A little love

Violence doesn`t solve problems
So take away your fists
Don`t waste the energy
On hate
A little love – is this really too difficult
A little love – I am for the positive
Negative behaviour in society
Is what I see from this stage
Muscle jocks performing pogue
Girls left behind
I am left behind, too
Track Name: Mądrość w sobie
I cóż mógłbym Ci powiedzieć
Kim ja jestem by cokolwiek mówić
Tu nie ma różnicy na scenie czy wśród tłumu
Jestem taki jak Ty pełen pytań i obaw
Zbyt wiele głupich słów i pustych sloganów
Stoimy w tłumie lecz tak samotni na drodze
Każdy z nas nosi trochę mądrości w sobie
Rozmawiajmy i uczmy się od siebie
Podziel się mądrością, którą każdy z nas ma w sobie
Tu nie ma miejsca na listy przebojów
Podpisy, plakaty – wiesz o co mi chodzi?
Daje prosto z serca to co mam od siebie
Czy odpuścisz czy złapiesz zależy od Ciebie
Zbyt wiele głupich słów i pustych sloganów
Stoimy w tłumie lecz tak samotni na drodze
Każdy z nas nosi trochę mądrości w sobie
Rozmawiajmy i uczmy się od siebie
Podziel się mądrością, którą każdy z nas ma w sobie
Wiesz kiedyś usłyszałem piosenkę
Zmieniła moje życie
Stąd moja odpowiedzialność za słowo
Za życie to co z nim robię
Nie stwarzam reguł nie wymyślam praw
Daję prosto z serca to co mam od siebie
Podziel się mądrością, którą każdy z nas ma w sobie

***

Selfwisdom

What can I tell you
Who am I to tell anything to anybody
There is no difference between us on stage and you in the crowd
You and I are alike, full of fear
Too many silly words and empty slogans
We are standing in the crowd but we are alone on the way
There is wisdom in each and everyone
Let`s talk and learn from one another
Share the wisdom that you have inside you
There is no place for any top twenties
Signatures, posters – you know what I mean???
I give you my selfwisdom straight from my heart
It depends on you if you take it or leave it
You know, I once heard a song it changed my life
Hence the responsibility for the word
For life and for what I do with it
I do not make rules, do not create law codes
I give you my selfwisdom straight from my heart
Track Name: Słuchaj i myśl
Słuchaj i myśl
Wiesz niestety ale muszę to powiedzieć
Znów pustki na koncercie
Chłopaki wolą pić wina
Zajebisty załogant naszywka
Zajebanej kasety słucha się wspaniale
Jeszcze tylko kopnąć naszczać rozwalić butelkę
Bo to jest punk nie dyskoteka
Dla wytrwałych to jest dla wytrwałych
By cokolwiek zrobić dla wytrwałych
Wiesz nie myślałem że będę musiał to powiedzieć
Jest parę rzeczy które mi tu na scenie nie odpowiadają
Tyle mądrych słów już padło z tej sceny
Aż tyle pięknych słów a dalej pusto w głowie
Dla wytrwałych to jest dla wytrwałych
By cokolwiek zrobić dla wytrwałych

***

Listen and think

Listen and think
You know I am afraid I must say this
Once again nobody came to the concert
Guys prefer drinking wine
Super properly uniformed
Enjoy listening to a stolen cassette
And cause it ain`t disco, it is punk
You have to drink, piss off and break the bottle
You have to perservere, you have to perservere
To do anything
You know I never thought I would have to say that
But there are so many things which do not fit this stage
So many clever thoughts have been told from here
So many clever thoughts and still no result in the minds
Track Name: Dzisiejsza młodzież
Przyszłość próbuję ją odgadnąć
Jutro stawia tyle pytań
Czy widzisz szansę dla siebie w tym świecie
Czy Twoje ręce nie są związane
Codziennie tylu krzywdzonych ludzi
Traktują nas jakbyśmy już nie żyli
Bogaci się bogacą biedni są biedni
Czy dadzą nam szansę żeby przeżyć
Czy wystarczy nam sił?
Jaką przyszłość ma dzisiejsza młodzież?

***

Youth nowadays

Future tries to quess
Tomorrow`s many questions
Is there any chance for you in this world
Are your hands not bound tightly
So many people hurt everyday
They treat us as if we weren`t here
The rich get rich, the poor stay poor
Is there a chance to survive
Are we strong enough?
What is the future for the youth nowadays?
Track Name: Szukając zmian
Szukamy zmian
Szukamy swojej drogi
Miotamy się w swoich myślach szukając wyjścia…
Każdy z Nas ma swój świat
Każdy z Nas ma swoją drogę
Marzenia staramy się urzeczywistnić je
Pragnienia nasze pragnienia
Szukamy zmian
Szukamy swojej drogi w życiu…
Ciągle biegnę i szukam Ciebie
Czasami brakuje kogoś kto byłby przyjacielem
Podporą moją podporą
Szukając zmian
Szukając swojej drogi… i wiem że nam się uda
Moje problemy, strach, lęk przed światem
Codziennie ktoœ podkłada mi nogę
Szukając zmian szukając drogi
Ale wiem że nam się uda!

***

Looking for changes

We are looking for changes
We are looking for our way in life
Lost in our thoughts we are looking for a solution
Everybody has got their own world everybody has got their own way
We are trying to make our dreams come true
Desire, our desire
We are looking for changes
We are looking for our way in life
I am running and looking for you
I sometimes lack a friend
To support what supports me
We are looking for changes
We are looking for our way in life
And I would like to know we will succeed in it
My problems, my fear of the world
Every day somebody sets a trap on me
Looking for our way in life
I would like to know we will succeed in it