Nie patrzeć wstecz

by Regres

/
  • Streaming + Download

    Includes unlimited streaming via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.

      10 PLN  or more

     

1.
2.
3.
02:02
4.
01:47
5.
6.
02:33
7.
02:21

about

14 test presses, inna okładka
100 egz. czerwony winyl
400 egz. czarny winyl
MCD

credits

released January 1, 2013

Refuse 085, refuserecords.prv.pl

tags

license

all rights reserved

about

Regres Częstochowa, Poland

Anti-fascist, anti-homophobic, anti-sexist, independent hardcore punk band since 1999.

contact / help

Contact Regres

Streaming and
Download help

Track Name: Krok naprzód
Nie patrzeć wstecz
Wyznaczać sobie nowe cele

***

A step forward

Do not look back
Set oneself new goals
Track Name: Trochę o nas
Jestem z miejsca
Zamkniętych drzwi
Z miejsca, w którym
Kredyt wyznacza granice
O mnie
O Tobie
O cenie za kolejny dzień
To jest o moich bliskich
Dobre szkoły, nie ma pracy
O nas wszystkich
Walczących o marzenia
Nigdy nie zatracić
Nigdy się nie złamać
Nigdy nie stracić dobrych dni

***

A little bit about us

I come from a place
Of closed doors
From a place where
A mortgage marks boundaries
About me
About you
About the price for the next day
This is about my closest
Good schools, no work
About all of us
Fighting for dreams
Do not lose
To never sell out
Do not lose the good days
Track Name: Słowa
Słowa i słowa
O rozwalaniu murów
Słuchane w ciepłych domach
Z daleka od zimnych ulic
Idea czy działanie?
To wszystko nie daje mi spokoju
Dotknąć tego, pomóc
Chciałbym to rozwalić
Chciałbym być bardziej radykalny
By Cię wspierać
Chciałbym… lecz nie potrafię
To jest o tym, by nie utknąć w ciszy

***

Words

Words and words
About breaking walls
Listened to at warm homes
Away from cold streets
Idea or action?
It all makes me restless
To touch it, to help
I'd like to smash it
I'd like to be more radical
To support you
I'd like to… but I can't
It's about not getting stuck in silence
Track Name: Jestem
Urodziłem się wtedy
Kiedy Ian Curtis myślał jak odejść
A Joe Strummer łapał wiatr w żagle
To są drogi, które mnie tworzą
Dzięki nim wiem skąd jestem
Chciałbym usłyszeć słowa, że masz coś do powiedzenia
Ja jestem ciągle jestem
Ja jestem ciągle za młody na to by odejść

***

I am

I was born when
Ian Curtis thought about passing away
And Joe Strummer was catching the wind in his sails
These are the ways that define me
I know where I came from thanks to them
I'd like to hear the words, that you've got something to say
I am still am
I am still too young to pass away
Track Name: Wbrew wszystkiemu
To ten czas
By ciągle się rozwijać
Wbrew moim kumplom ze szkoły
Którzy są tacy starzy
Krok po kroku
Doświadczenia czynią silniejszymi
Łapać chwile
To co nas tworzy
Tyle miejsc
By zobaczyć jak najwięcej
Tyle twarzy
Inspiruje mnie każdego dnia

***

Against all odds

It's time
For constant development
In spite of my schoolmates
Who are so jaded
Step by step
Experience makes one stronger
To catch moments
What creates us
So many places
To see as much as possible
So many faces
Inspire me every day
Track Name: Bez szans
Bez szans
Ciągle chcą byśmy byli bez szans
Jesteśmy wyrzutkami dla tego społeczeństwa
Dla tej pieprzonej ich tradycji
Nie chcę się do niej dostosować
Bez szans
Ciągle chcą byśmy byli bez szans
Nie rozumiem tego języka
Trzy auta dla trzech ludzi
Ciągła pogoń za tym czego nie ma
Te miasta są nasze
Nie wszystko jest dla zysku

***

No chance

No chance
They still want us to stand no chance
We are the outcasts of this society
Of their fucking tradition
I don't want to fit in
No chance
They still want us to stand no chance
I don't understand this language
Three cars for three people
Constant chase after what does not exist
These cities are ours
Not everything is for profit
Track Name: Poszukiwania
Idziemy nie wiem dokąd
Chciałbym wszystko po drodze złapać
Dzień po dniu
By stawać się lepszym

***

Quests

I don't know where we're going
I'd like to catch everything on the way
Day by day
To become better